Ủy nhiệm chi là gì? Những quy định về pháp luật về ủy nhiệm chi.

 

Khái niệm uỷ nhiệm chi

Ủy nhiệm chi là sự ủy quyền của một trung gian thanh toán. Rút tiền từ tài khoản của chủ tài khoản để thanh toán cho người nhận thanh toán. Ủy nhiệm chi (ủy nhiệm chi) là phương thức thanh toán. Trong đó người trả tiền  lập lệnh chi theo mẫu do ngân hàng cung cấp. Sau đó, người thanh toán sẽ gửi bạn trở lại ngân hàng  nơi  tài khoản được mở để yêu cầu. Một số tiền sẽ được ghi nợ từ tài khoản thanh toán của bạn bằng với số tiền được hiển thị. Trên lệnh chuyển tiền để thanh toán cho người được thanh toán. 

Đơn giản hơn, ủy nhiệm chi là một loại chứng từ giao dịch. Mà người trả tiền thực hiện để ủy quyền cho ngân hàng thanh toán số tiền cho người thụ hưởng. Một điều cần ghi nhớ là ủy quyền. Khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán và ký nhận. Ngân hàng chỉ dùng lệnh này để lập lệnh rút tiền  chuyển cho người thụ hưởng. Ngoài ra ngân hàng sẽ tự  động rút tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng. Cho tài sản trái phép mà không có  thỏa thuận trước bằng văn bản. 

Nói một cách dễ hiểu, ủy quyền thanh toán là một loại tài liệu giao dịch. Người trả tiền có nghĩa vụ ngân hàng thanh toán số tiền cho người thụ hưởng. Một điều cần ghi nhớ là ủy quyền. Khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán và ký tên. Ngân hàng chỉ sử dụng lệnh này để phát lệnh rút tiền chuyển cho người thụ hưởng.

Ngân hàng cũng sẽ tự động khấu trừ tiền từ tài khoản séc của khách hàng. Đối với các tài sản trái phép mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản.

Nói một cách đơn giản hơn, UNC là một loại chứng từ giao dịch mà người trả tiền tạo ra để ủy quyền. Cho ngân hàng thanh toán số tiền cho người thụ hưởng.

Một điều cần lưu ý là UNC cần được khách hàng lập. Và ký tên và ngân hàng chỉ dựa vào đó để thực hiện lệnh rút tiền chuyển cho người thụ hưởng. Ngoài lý do này, ngân hàng không được phép tự động rút tiền. Từ  tài khoản thanh toán của Khách hàng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Chủ thể quan hệ thanh toán uỷ nhiệm chi

Người trả tiền: Người mua hàng hóa, dịch vụ, người chuyển tiền;

– Ngân hàng, kho bạc  phục vụ người trả tiền;

– Ngân hàng, kho bạc  phục vụ người thụ hưởng.

– Người nộp tiền phải thực hiện ủy nhiệm chi theo quy định của ngân hàng. Nộp ngân hàng, nộp kho bạc (mở tài khoản). Ghi nợ tài khoản, trả tiền cho người thụ hưởng. Khi lập giấy Ủy nhiệm chi phải ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các yếu tố trùng khớp về nội dung. Giữa các giấy ủy quyền chung và chữ ký và đóng dấu trên tất cả các giấy ủy quyền chung;

– Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phục vụ người trả tiền có trách nhiệm xác minh tính hợp lệ. Hợp pháp của giấy ủy nhiệm chi, số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng trước khi  thanh toán. Có quyền trả lại giấy ủy nhiệm chi cho khách hàng .Nếu phát hiện  sai sót, số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng không đủ để thanh toán. Ngân hàng, kho bạc, chăm sóc người trả tiền. Có trách nhiệm thanh toán ngay lập tức. để có giấy ủy quyền hợp pháp. 

Quy định về uỷ nhiệm chi và uỷ nhiệm thu

Người ra lệnh thanh toán là chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền. Giấy ủy nhiệm chi được sản xuất dưới dạng bản cứng. Là văn bản ghi lại nội dung ủy quyền của chủ tài khoản. Tổ chức thực hiện Ủy nhiệm chi là ngân hàng hoặc kho bạc của nhà nước mà người phát lệnh chi có tài khoản. Ủy nhiệm chi là hình thức thanh toán được sử dụng rộng rãi. Trong các giao dịch trung gian thanh toán. Nó không giới hạn số tiền mà thôi từ tài khoản của chủ sở hữu. 

Luật Ngân hàng  Việt Nam cũng quy định “ủy nhiệm chi – chuyển tiền” và “ủy nhiệm thu”. Là hai trong  sáu phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng và kho bạc. (Nghị định số 91 / CP ngày 25 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ).

“Ủy quyền thanh toán – Chuyển tiền” có nghĩa là chỉ thị thanh toán do Ngân hàng yêu cầu từ. Chủ tài khoản (theo biểu mẫu Ngân hàng hoặc Kho bạc). Ngân hàng, Kho bạc  phục vụ họ (nếu chủ tài khoản mở tài khoản vãng lai). Ghi nợ tài khoản của mình để thanh toán cho Kho bạc người thụ hưởng.

“Ghi nợ trực tiếp” được sử dụng để thanh toán giữa những khách hàng mở tài khoản với chi nhánh ngân hàng. Hoặc các chi nhánh của ngân hàng hoặc kho bạc  cùng hệ thống hoặc khác hệ thống.

Luật Ngân hàng của Việt Nam cũng quy định “Ủy quyền chi – Chuyển tiền” và “Ủy quyền ghi nợ trực tiếp”. Đây là hai trong sáu phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được các ngân hàng và kho bạc sử dụng. (Nghị định của Chính phủ số 91 / CP ngày 25 tháng 11 năm 1993). “Ủy quyền thanh toán – Chuyển khoản” là chỉ thị thanh toán do Ngân hàng yêu cầu từ. Chủ tài khoản (theo Mẫu ngân hàng hoặc Kho bạc).

Ngân hàng, kho bạc phục vụ họ (nếu chủ tài khoản mở tài khoản vãng lai). Tính phí tài khoản của bạn để thanh toán cho người thụ hưởng Kho bạc “ghi nợ trực tiếp”. Được sử dụng để thanh toán. .Hoặc các chi nhánh của ngân hàng hoặc kho bạc trong cùng một hệ thống hoặc khác hệ thống.

Ưu điểm và nhược điểm khi thanh toán ủy nhiệm chi

Thanh toán theo hình thức ủy nhiệm chi  có  ưu và nhược điểm riêng. Tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế mà khách hàng có thể cân nhắc sử dụng. 

Ưu điểm thanh toán bằng ủy nhiệm chi:

– Quá trình thanh toán được ngân hàng kiểm soát chặt chẽ  nên ít xảy ra sai sót.

– Phương thức thanh toán đơn giản, nhanh chóng.

– Khách hàng ủy quyền cho ngân hàng thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng

Bất lợi khi thanh toán bằng ủy nhiệm chi:

– Người  ủy nhiệm chi khi ủy nhiệm chi phải trả phí cho ngân hàng.

– Ngân hàng sẽ từ chối thực hiện giao dịch nếu giao dịch đó có trong tài khoản của người ủy nhiệm. Bạn không có đủ vốn để thanh toán theo nội dung của ủy nhiệm chi. Do đó, quá trình thanh toán có thể bị chậm trễ.

Có hai loại uỷ nhiệm chi

Hiện tại, khách hàng có thể sử dụng mẫu lệnh thanh toán trực tuyến hoặc mẫu lệnh thanh toán in sẵn tại quầy  ngân hàng. 

Ủy nhiệm chi trực tuyến mẫu ủy nhiệm chi trực tuyến là mẫu ủy nhiệm chi được in trực tiếp từ trang web của ngân hàng. Do đó khách hàng chỉ cần  vào trang web của ngân hàng. Điền vào mẫu thông tin có  trên trang web và in ra và mang nó đến ngân hàng. 

Nếu không muốn viết lệnh thanh toán trực tuyến. Bạn có thể đến quầy giao dịch của ngân hàng để nhận trực tiếp mẫu ủy nhiệm chi. Đối với những khách hàng giao dịch thường xuyên. Thông thường các ngân hàng đưa sổ ủy nhiệm chi để  khách hàng chủ động ghi trước nội dung để tiết kiệm thời gian.

Thông thường  ủy nhiệm chi gồm 2 liên gồm:

– Liên 1:  Ngân  hàng giữ tài sản

– Liên 2: Sau khi xác nhận, ngân hàng  đóng dấu và gửi lại cho khách hàng để kiểm toán viên căn cứ  hạch toán.

Nội dung của uỷ nhiệm chi

Ủy nhiệm chi bao gồm các yếu tố sau:

– Ủy nhiệm chi, số sê-ri;

– Họ, tên, địa chỉ, số  tài khoản của người nộp tiền;

– Tên, địa chỉ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cho người trả tiền;

– Họ tên, địa chỉ, số  tài khoản của người thụ hưởng;

– Tên và địa chỉ của tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cho người thụ hưởng;

– Số tiền thanh toán bằng chữ và số; – địa điểm, ngày phát hành lệnh thanh toán;

– Chữ ký của các chủ tài khoản hoặc người đã được chủ tài khoản ủy quyền;

– Các yếu tố khác tại do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định không trái pháp luật.

 

 

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.