Tài khoản kế toán là gì? Nội dung và ý nghĩa phương pháp

Tài khoản kế toán là một trong số những bài học căn bản đối với những người có chuyên môn về lĩnh vực kế toán. Bạn không nhất thiết cần phải nhớ hết bản tài khoản. Nhưng cũng nên ghi nhớ một số tài khoản quan trọng thường gập khi làm việc thực tế.

Trong các đơn vị công ty hay doanh nghiệp thường xuyên diễn ra những hoạt động mua bán, thu chi tiền, sản xuất hàng hóa… Vây nên nếu như bạn là nhân viên kế toán của công ty đó thì bạn nhất định phải có những kiến thức về chuyên nghành kế toán. Vậy tài khoản kế toán là gì? Sau đây hãy cùng Kế Toán Pháp Dân tìm hiểu nội dung cũng như ý nghĩa của phương pháp TKKT trong bài viết dưới đây nhé. 

Tài khoản kế toán là gì?

TKKT là tài liệu (công cụ) để phản, phân loại và hệ thống hóa các nghiệm vụ kinh tế tác động tới sự tuần hoàn và chu chuyển vốn kinh doanh (sự vận động của các tài sản và nguồn vốn) là đối tượng ghi nhận của kế toán.

Tài liệu là công cụ dùng để phản ánh, phân loại. Và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế tác động tới sự tuần hoàn. Và chu chuyển vốn kinh doanh (sự vận động của các tài sản và nguồn vốn) là đối tượng ghi nhận của kế toán.

Cho nên, tất cả sự biến đổi về tài sản và nguồn vốn (nguồn hình thành tài sản) được phân loại và tổng hợp (phản ánh) trong hệ thống tài khoản kế toán, để cung cấp cấp số liệu về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và việc phân chia kết quả này cho việc lập các Báo cáo tài chính.

Nội dung của phương pháp tài khoản kế toán

 • Tài khoản kế toán: Là những tờ/trang sổ nhằm phản ánh, theo dõi một cách có hệ các nghiệm vụ kinh tế phát sinh tác động đến đối tượng kế toán
 • Theo dõi và phản ánh tình hình biến động của từng đối tượng hạch toán kế toán
 • Cung cấp thông tin cho nhà quản lý về tình hình biến động tăng, giảm và hiện có của từng đối tượng hạch toán kế toán trong mối quan với những đối tượng khác
 • Thông qua phương pháp TKKT, các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được sắp xếp và phân loại theo từng đối tượng hạch toán kế toán, từng loại hoạt động kinh doanh nhằm giúp cho việc hệ thống hóa cũng như tổng hợp thông tin được thuận lợi hơn.
 • Thông báo cho nhà quản lý về tình hình từng loại tài sản cũng như nguồn vốn và từng loại hoạt động doanh nghiệp trong mối quan hệ tương hỗ với nhau
 • Phương phán phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào tài khoản phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng và nội dung nghiệp vụ kinh tế.
 • Yêu cầu theo dõi, kiểm soát từng đối tượng cụ thể, do đối tượng kế toán không ngừng biến động không thể dựa phương pháp chứng từ và phương pháp tính giá.

Ý nghĩa của phương pháp TKKT

 • Giảm thời gian, công sức để tổng hợp số liệu khi cần biết tại một thời điểm nào đó
 • Cho biết số liệu của đối tượng tại một thời điểm có giá trị là bào nhiêu và sau một thời gian đối tượng đã tăng/giảm bao nhiêu.
 • Phương pháp TKKT tiếp cận từ tổng thể hệ thống phương pháp kế toán. Phương pháp tài khoản là cầu nối trung gian giữa nhu cầu phản ánh từng nghiệp vụ kinh tế riêng lẻ trên chứng từ với nhu cầu tổng hợp thông tin để lên các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán
 • Các tài khoản kế toán là công cụ để hệ thống hóa số liệu, bên cạnh đó cũng là nguồn số liệu cung cấp thông tin cho kế toán để lên được các chỉ tiêu trong báo cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *