Những đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Hay còn có nghĩa là nó đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa dịch vụ sau khi đã trừ đi một số khoản chi phí có liên quan tới việc tạo ra thu nhập chịu thuế của sản xuất kinh doanh đấy.

Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, chính vì vậy mà những đối tượng nộp thuế TNDN là các doanh nghiệp và những nhà đầu tư thuộc những thành phần kinh tế khác nhau đồng thời cũng là người chịu thuế.
  • Thuế TNDN sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư.
  • Thuế TNDN được xác định dựa trên cơ sở thu nhập chịu thuế, vậy nên chỉ khi các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư có lợi nhuận thì mới phải nộp Thuế TNDN.

 Vai trò của Thuế TNDN

  • Thuế TNDN có vai trò rất quan trọng trong việc khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ thông qua những quy định về ưu đãi thuế cùng các yếu tố trong tính thuế và quản lý thuế.
  • Thuế TNDN là công cụ vô rất quan trọng trong việc bảo đảm nguồn thu cho ngân sách của nhà nước đáp ứng được những yêu cầu chỉ tiêu của chính phủ.
  • Thuế TNDN thu dựa trên thu nhập của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các khoản chi phí để tạo ra thu nhập trong mỗi một kỳ tính thuế, số thuế thấp hay cao có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, việc tính thuế cần phải dựa vào các chuẩn mực kế toán, gắn gắn với một số quy chế quản lý tài chính của mỗi một doanh nghiệp…
  • Việc đánh thuế TNDN nhằm thu hẹp sự phân biệt giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đảm bảo trong sản xuất kinh doanh phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần ở trong nước.
  • Chính vì vậy mà Thuế TNDN nó có ý nghĩa như một công cụ giúp cho doanh nghiệp tăng cường được công tác quản nội bộ đồng thời xác định chiến lược kinh doanh trong mỗi một thời kỳ.

Trên đây là một số thông tin về đặc điểm cũng như vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu quý vị và các bạn có thắc mác hoặc cần tư vấn về vấn đề này thì đừng ngần ngại hãy liên hệ với Kế Toán Pháp Dân để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *