Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất năm 2019

Với kế toàn là luôn đi hành với hóa đơn, tuy nhiên đôi khi do có nhiều công việc nên các kế toán vẫn còn một số sai sót. Vậy nên, nếu như kế toán viết sai hóa đơn thì cần phải làm gì? Và xử lý như thế nào cho hợp lý cũng như cách lập biên bản hủy hóa đơn đó. Trong bài viết hôm nay hãy cùng Kế Toán Pháp Dân tìm hiểu mẫu hủy cũng như cách sử lý hóa đơn khi bị sai.

Căn cứ theo thông tư 39/2014/TT-BTC đã ban hành thì việc hủy hóa đơn sẽ được xác định như sau:

Hóa đơn được xác định là đã hủy

biên bản hủy hóa đơn

 • Hóa đơn in hỏng, in sai, in trùng, in thừa: Các bản kẽm, bản phim và một số công cụ có khả năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định là đã hủy xong khi hóa đơn không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ đơn nào hoặc không có chữ để có thể lắp nghép, sao chụp khôi phục lại hóa đơn ban đầu.
 • Đối với hóa đơn tự in thì việc xác định là đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được xử lý để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.

 Các trường hợp hủy hóa đơn

 1. Hóa đơn đặt in bị in sai, in thừa hoặc in bị trùng cần phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.
 2. Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không sử dụng tiếp sẽ phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã hóa đơn đã hết giá trị sử dụng ( ngoại trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn để hủy chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ qua thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm được lại hóa đơn bị mất.
 3. Các loại hóa đơn đã được lập của những đơn vị kế toán thuế sẽ được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán thuế.
 4. Một số loại hóa đơn chưa lập nhưng lại là vật chứng của các vụ án thì không được hủy mà sẽ được sử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thông báo hủy hóa đơn

 1. Lập Bảng kiểm kế hóa đơn cần hủy.
 2. Thành lập Hội hủy hóa đơn. (Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện ban lãnh đạo của tổ chức kinh doanh, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức kinh doanh).
 • Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.
 1. Các thành viên trong Hội đồng ký hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và sẽ chịu trách nhiểm trước pháp luật nếu như có sai sót.
 2. Hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm:
 • Quyết đình hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

+   Bảng kiểm kê cần ghi chi tiết: Tên hóa đơn, hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục)

 • Biên bản hủy hóa đơn:

+   thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy.

 • Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng thông báo kết quả hợp hủy hóa đơn được lập thành 2 bản, 1 bảng lưu, 1 bảng  gửi đến cơ quan thuế (chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.