Kế toán xây dựng? Công việc-kinh nghiệm để làm kế toán xây dựng.

Kế toán xây dựng?

Doanh nghiệp nào cũng cần có vị trí kế toán và các công ty xây dựng cũng không ngoại lệ. Kế toán xây dựng trích xuất các hóa đơn, báo cáo và chi phí xây dựng để tính toán kịp thời các chi phí cần bỏ ra và thu nhập từ các công trình. Điều này rất quan trọng để giảm thiểu các chi tiết và rủi ro trong quá trình xây dựng.

Bản mô tả công việc Kế toán xây dựng

Đặc điểm chung về vị trí kế toán xây dựng.

Kế toán xây dựng phân loại các chi phí được xem xét dựa trên ước tính của các dự án mà nhà thầu đã trúng thầu. Việc phân tích chi phí cho từng công trình xây dựng này nhằm giúp kế toán nắm được  chi phí trong dự toán để hạch toán đúng.

Mỗi dự án xây dựng được cung cấp một bản dự toán chi phí riêng biệt. Kế toán căn cứ vào từng khoản mục này để phân tách chi phí của từng công trình. Sự khác biệt giữa kế toán xây dựng và kế toán thương mại là mỗi dự án có chi phí riêng. Giá trị của mỗi tác phẩm được  tổng hợp và ghi lại trong tác phẩm đó.

Căn cứ vào bảng báo giá do bộ phận kỹ thuật cung cấp, kế toán lập bảng tính ghi các loại chi phí tạo nên giá dự toán của công trình. Làm thế nào tôi có thể xác định xem số lượng hóa đơn có thể được đưa vào kế toán là tương đương dựa trên các chi phí này hay không?

Kế toán xây dựng cần tăng chi phí xây dựng công trình. Chi phí vật liệu xây dựng phụ thuộc vào nơi thực hiện công trình. Do các tỉnh và thành phố khác nhau  có chi phí nhập  vật liệu, công cụ, dụng cụ khác nhau nên kế toán xây dựng cần biết cách áp dụng đúng giá cho từng công trình ở mỗi tỉnh thành. Tránh  áp  giá vật liệu xây dựng  Hà Nội vào giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

Các dự án xây dựng thường kéo dài trong nhiều kỳ kế toán. Ngoài việc  kết chuyển các khoản phí và chi phí thông thường trong kỳ. Kế toán xây dựng cũng cần  theo dõi sổ cái chi tiết chi phí sản xuất và hoạt động của từng dự án để biết có chi phí nào bị bỏ sót trong  báo cáo kế toán tài chính hay không.

Giá nguyên vật liệu,  dụng cụ, thiết bị tại thời điểm được xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn theo báo giá của từng công trình. 

Các báo cáo nghiệm thu cho từng hạng mục hoặc toàn bộ dịch vụ phải có khi hoàn thành công việc xây dựng để lập các quyết toán tài chính. 

Cuối cùng xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu của dự án đã hoàn thành

Công việc vị trí kế toán xây dựng.

Công việc:

Giám sát liên tục và tuân thủ ngân sách để hỗ trợ việc phân phối nguyên vật liệu cho từng dự án và điều chỉnh khi dự án tiến triển. 

Lập và theo dõi  lương  nhân viên cho từng dự án theo tiến độ xây dựng 

Theo dõi chi phí thiết bị, máy móc thi công cho từng công trình

Lập và phân bổ chi phí, tính giá thành cho từng công việc được giao, từng hạng mục công việc 

Tạo báo cáo hàng tháng, hàng quý và hàng năm về nguyên vật tư, kế toán và thuế.  

Lập báo cáo tài chính và thuế theo quy định của nhà nước.

Sắp xếp và lưu trữ sổ sách, tài liệu, chứng từ của bạn một cách khoa học và dễ tìm. Cụ thể là nhật ký các tài liệu xảy ra, phê duyệt giai đoạn, phê duyệt tổng thể và xử lý hợp đồng.

So sánh đối chiếu giữa dự toán và thực tế phát sinh. Đối chiếu giữa chứng từ đầu vào và chi phí thực tế để lên kế hoạch để cân đối đầu vào.

Đại diện công ty làm việc với các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu từ cấp trên.

Quy trình làm việc:

Đọc và phân tích bóc tách dự toán để tính toán chi phí dự án. Đây là bước khởi đầu của một kế toán xây dựng.

 • Đầu tiên, kế toán xây dựng phân tích hợp đồng đã ký  giữa công ty và nhà thầu để tìm ra: 
 • Tổng giá trị của dự án là bao nhiêu? 
 • Thời gian xây dựng dự án là bao lâu. 
 • Thời hạn bảo hành 
 • Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc tiền ngân hàng. Hàng tháng, hàng quý …

Bóc tách các chi phí dự án theo  tiêu chí sau: 

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bóc tách từng khoản chi phí nguyên vật liệu chi tiết để tính giá thành và có kế hoạch mua nguyên vật liệu cho phù hợp. 
 • Chiết khấu chi phí nhân công trực tiếp: Những chi phí này được xác định để lập kế hoạch cho nhân công, lao động và bảo hiểm cần thiết trong quá trình xây dựng. 
 • Chi phí quản lý: Bao gồm  chi phí  quản lý doanh nghiệp,  khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC và các chi phí thầu phụ khác.

Hạch toán các chi phí phát sinh

Chi phí cho nguyên vật liệu.

 • Trong bước này, kế toán cần  theo dõi xem các bút toán chi phí nguyên vật liệu  có ở mức cho trước hay không để tránh gian lận trong báo cáo tài chính theo bảng phân tích chi phí.  
 • Các chi phí phát sinh tại thời điểm chấp nhận được ghi trên hóa đơn. 
 • Các chi phí phát sinh khi nghiệm thu phải xuất phải được hóa đơn. 
 • Số lượng nguyên vật liệu khai báo trên hóa đơn phải giống nhau, ít hơn hoặc nhiều hơn một chút so với ước tính. Nếu chênh lệch quá lớn, nó sẽ bị loại trừ khỏi mức chi phí thỏa đáng 
 • Áp dụng các phương pháp tính toán hàng tồn kho phù hợp. Nói chung, phương pháp bình quân nên được sử dụng vào cuối kỳ báo cáo.

Chi phí công nhân trực tiếp.

 • Soạn thảo hợp đồng lao động: hợp đồng thời vụ, hợp đồng thuê khoán
 • Lập và theo dõi bảng chấm công, phiếu lương  theo tiến độ xây dựng. 
 • Tính giá nhân công chi tiết cho từng công trình. 
 • Chi phí quản lý chung

Đây là các chi phí của hoạt động xây dựng và lắp ráp của mỗi công ty xây dựng. Kế toán xây dựng tính đến các chi phí sau: chi phí hành chính, chi phí vật liệu để bảo trì thường xuyên, chi phí công cụ xây dựng, …

Chi phí máy móc thi công 

 • Theo dõi chi phí máy được phân bổ và phân bổ hàng tháng. 

Tổng hợp chi phí và tính toán chi phí dự án 

 • Bước này được chia thành hai trường hợp: 
 • Xuất hóa đơn một lần khi nghiệm thu toàn bộ công trình 
 • Đối với nhiều hóa đơn cho một dự án 
 • Do loại hình chấp nhận thay đổi tùy theo từng trường hợp, nên kế toán phải cẩn thận khi so sánh số tiền được báo giá và hợp đồng khi xuất hóa đơn chấp nhận. 

Công việc cuối cùng cho một kế toán xây dựng đơn giản.

 • Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, lập báo cáo tài chính và tính lãi ròng sau mỗi dự án.  
 • Lập báo cáo tài chính nội bộ để đáp ứng nhu cầu quản lý của kiểm soát viên  
 • Sắp xếp và lưu trữ  hồ sơ, hóa đơn, biên lai của bạn một cách khoa học và dễ tìm  
 • Hoàn thành các công việc  liên quan khác  
 • Có khả năng giải trình số liệu trước các yêu cầu điều tra, hạch toán của cơ quan thuế.

Kinh nghiệm để trở thành kế toán xây dựng.

Đọc và hiểu hợp đồng xây dựng

Hiểu và nắm vững những chi phí của tổng dự án

 • Tổng quan các khoản chi phí chung
 • Bảng dự toán chi phí- hệ thống hạng mục làm việc
 • Mục đích cho đơn giá của bảng phân tích đơn giá chi phí nhân sự, vật tư, máy móc thi công 
 • Sức lao động dựa trên giá cả sức lao động

Cơ hội việc làm 

Kế toán xây dựng là một nghề có  nhiều cơ hội  phát triển. Đặc biệt là với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, nghề này có tính cạnh tranh và thách thức cao do các công ty xây dựng tuyển dụng. Ít kế toán xây dựng hơn các công ty  bán lẻ và công ty sản xuất. Bạn nên tiếp thu những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để tìm được một công việc phù hợp.

Lương vị trí kế toán xây dựng.

Bạn cũng đừng lo lắng về mức lương và cơ hội thăng tiến trong nghề này. Có thể kiếm được mức lương từ 15-20 triệu đồng với kỹ năng và kiến ​​thức thực tế tốt. Bạn cũng có thể nộp đơn vào các công ty nước ngoài với mức lương  trên $ 1000.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.