Kế toán tổng hợp

Như chúng ta đã biết công việc của 1 kế toán tổng hợp rất phức tạp. Vậy nó phúc tạp đến mức nào thì  hãy cùng kế toán pháp dân tìm hiểu về công việc của 1 kế toán tổng hợp xem thế nào nhé. Nào cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

Khái niệm kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là một bộ phận của kế toán tài chính, nhằm trình bày các số liệu báo cáo mang tính tổng hợp về tình hình tài sản, doanh thu chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán vào một thời điểm nhất định. Nói cách khác kế toán tổng hợp chỉ liên quan đến tài khoản của sổ cái tổng hợp và báo cáo tài chính.

Sản phẩm của kế toán là các báo cáo tài chính. Thông tin của kế toán tài chính được sử dụng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp còn được sử dụng để cung cấp cho các đối tượng bên ngoài như: Các nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê.

Tìm hiểu về kế toán tổng hợp
Tìm hiểu về kế toán tổng hợp

Công việc của 1 kế toán tổng hợp

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Tìm hiểu về kế toán tổng hợp
Tìm hiểu về kế toán tổng hợp
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Tìm hiểu về kế toán tổng hợp
Tìm hiểu về kế toán tổng hợp
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Qua bài viết này, chúng tôi hi vọng các bạn đã hiểu thêm về công việc của 1 kế toán tổng hợp là thế nào.1 công việc không hề đơn giản phải không các bạn.

Mọi thắc mắc về các  loại dịch vụ kế toán trọn gói,dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ báo cáo tài chính, báo giá dịch vụ,tư vấn nghiệp vụ kế toán xin vui lòng liên hệ theo số hotline 0938833215

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *