Kế toán tài chính 1 là gì? Vai trò và những loại kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

 

Nguyên tắc kế toán tiền

– Người ghi sổ kế toán phải mở sổ kế toán  hàng ngày. Để nhập tuần tự theo thứ tự thu nhập, chi phí, xuất nhập tiền và ngoại hối, tính ra số  quỹ và từng tài khoản. Bất cứ lúc nào để tạo điều kiện cho việc xem xét và bỏ phiếu.

– Kế toán cần theo dõi nguồn tiền theo nguyên tệ. Trong giao dịch  ngoại tệ, kế toán cần quy đổi loại ngoại tệ sang VND Việt Nam.

– Đối với vàng tiền tệ, nếu ghi tăng  theo giá thực tế giao dịch. Thì khi xuất khẩu vàng được sử dụng một trong ba phương pháp: Nhập trước, xuất trước (FIFO). Bình quân gia quyền hoặc dữ kiện được đặt tên.

Kế toán tiền mặt (Cash in hand)

Định nghĩa: là lượng tiền đang tồn quỹ và dùng để thanh toán ngay bao gồm:

Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ: là vàng SD có chức năng cất giữ giá trị. Không kể vàng dùng làm kho được phân loại mục đích. Là nguyên  liệu để sản xuất sản phẩm hoặc hàng hóa để bán.

Kế toán vàng tiền tệ tại quỹ

– Trước khi nhập, xuất quỹ vàng  phải  kiểm tra và thực hiện các nội dung sau:

Bảng kê vàng + chứng từ thu / chi. Chứng từ thu / chi kế toán tài chính (TK 635 hoặc 515).

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, đánh giá lại vàng tiền tệ theo giá mua vàng. Trong nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Kế toán thấu chi

Thấu chi là một hình thức ngân hàng cho phép khách hàng. Chi tiêu nhiều hơn số tiền trong tài khoản séc của họ. Thực chất đây là hoạt động cho vay mà ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng trong lĩnh vực này. Trong trường hợp số dư tài khoản không đáp ứng được nhu cầu của chủ tài khoản.

  • Mỗi ngân hàng đều có quy định về điều khoản của các khoản thấu chi và hạn mức thấu chi. Các công ty (hoặc cá nhân) thấu chi phải trả lãi cho ngân hàng. (thường là lãi này lãi suất là Lãi suất khoản vay hiện tại). Và phí dịch vụ (nếu có).

Trong trường hợp chậm thanh toán, công ty phải trả lãi suất chậm thanh toán cao hơn. Ngân hàng cũng tự động thu các khoản thấu chi khi  tài khoản của chủ tài khoản được ghi có.

Kế toán các khoản phải thu

Thuật ngữ Phải thu khách hàng là các khoản phải thu, phải thu, cho vay, trả trước, trả trước, đặt cọc •

Phân loại + Ngắn hạn: Đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng. Hoặc trong  chu kỳ kinh doanh của đơn vị (nếu chu kỳ kinh doanh> 12 tháng).

+ Dài  hạn : Thời gian thanh toán trên 12 tháng hoặc dài hơn  chu kỳ kinh doanh thông thường (nếu chu kỳ kinh doanh> 12 tháng) .

KT phải thu của khách hàng

Nguyên tắc kế toán – Hạch toán chi tiết các khoản phải thu. Các khoản phải thu, loại khoản phải thu và phù hợp với yêu cầu quản lý của  các công ty phi thương mại. – Đánh giá lại các khoản  phải thu có gốc ngoại tệ theo quy định. 

Kế toán phải thu của khách hàng

Kế toán các khoản phải thu  khách hàng

  • Kiểm soát, kiểm tra nội bộ

– Xây dựng những chính sách bán hàng

– Tuân thủ nguyên tắc không tham gia

– Giám sát chặt chẽ việc thu hồi công nợ

– Thường xuyên đối chiếu hồ sơ thanh toán / xử lý công nợ.

Kế toán phải thu khác

Các khoản phải thu có tính chất phi mậu dịch:

– Thu bồi thường vật chất.

– Cho vay có thời hạn không tính lãi.

– Trả trước – lãi, cổ tức, đòi lợi nhuận  từ các giao dịch đầu tư tài chính.

– Nguyên nhân thiếu của tài sản chưa xác định được, đang chờ thanh lý vẫn chưa hết. Kế toán các khoản phải thu khác .

  • Chứng từ

– Biên bản kiểm tra, kiểm kê

– Hồ sơ quản lý tài sản còn thiếu – Hợp đồng

Đồng vay – Phiếu ký quỹ / Phiếu thu / Phiếu gửi

  • Tài khoản sử dụng: 138

– Phải thu khác TK 1381

– Tài sản lưu động 1385

– Các khoản phải thu vốn hóa TK 1388

– Các khoản phải thu khác

Dự phòng nợ phải thu khó đòi

– Nguyên tắc trích lập dự phòng

  • Được thành lập vào cuối năm tài chính
  • Các công ty thành lập hội đồng để xác định mức độ tổn thất (người quản lý, kiểm toán viên …)

– Phương pháp trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi

  • Bước 1: Mức dự kiến ​​lỗ để xác định số tiền phải hình thành Dự phòng
  • Bước 2: Tổng hợp vào báo cáo chi tiết về tuổi nợ làm cơ sở cho báo cáo chi phí sửa đổi bổ sung
  • Bạn phải có phiếu thu gốc do bên nợ lập và xác nhận đối với số tiền còn nợ. Bao gồm: hợp đồng kinh doanh, thỏa thuận cho vay. Chấm dứt hợp đồng, nhận nợ, xử lý nợ và các tài liệu khác.
  • Các khoản không đủ căn cứ xác định là  phải thu theo quy định này thì phải xử lý lỗ.

Đk lập dự phòng nợ phải thu khó

đòi

+ Các khoản nợ còn thiếu

+ Các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán mà con nợ đã  phá sản hoặc đang trong quá trình thanh toán. Con nợ mất tích, đang bỏ trốn,  bị truy tố, bỏ tù. Bị cơ quan pháp luật  xét xử, chấp hành án hoặc đã chết.

Mức lập dự phòng (TT 89)

+ 30% giá trị  khoản vay quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.

+ 50% giá trị  khoản vay quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

+ 70% giá trị  khoản nợ  quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm

+ 100% giá trị  khoản nợ trên 3 năm

Theo thông tư 89, nếu công ty chuẩn bị theo mức  trên thì sẽ do đó. Trong chi phí hợp lý được bao gồm, nếu điều này được đặt cao hơn. LC lớn hơn không được tính là chi phí hợp lý (theo luật thuế)

Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán trong những doanh nghiệp

– Kế toán là một bộ phận cấu thành của tài chính, thông tin kế toán được cung cấp cho bộ phận tài chính. Để phân tích tình hình tài chính và  hoạt động kinh doanh của công ty.

– Dữ liệu trong báo cáo tài chính giúp bộ phận tài chính phân tích. Các hoạt động đã qua và chỉ đạo Kế hoạch trong tương lai.

– Kế toán  xác định tài khoản tài chính và các hoạt  động làm thay đổi nguồn vốn là thu nhập, chi phí, chi phí … Trong khi bộ phận tài chính xác định tài khoản tài chính dựa trên vòng quay  tiền mặt.

– Kế toán có mục đích thu thập và trình bày thông tin tài chính. Công việc của  kế toán là liên tục cập nhật dữ liệu trong quá khứ và hiện tại. Bộ phận tài chính  dựa vào thông tin thu thập được để lập chiến lược. Quản lý, kiểm soát và ra quyết định tài chính.

Phần mềm kế toán hiện nay

 Hiện nay, phần mềm kế toán  rất phổ biến, dễ sử dụng. Đa chức năng hỗ trợ công việc kế toán và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Phần mềm giúp tổng hợp, lưu trữ và phân tích. Tình hình biến động của công ty. Đồng thời, người quản lý có thể cập nhật tình hình kinh doanh  để có những điều chỉnh kịp thời.

Phần mềm kế toán cũng giúp trình bày dữ liệu một cách trực quan và mô tả hơn

như sử dụng biểu đồ. Để xem thu nhập hàng tháng của công ty bạn. ISSI hiện cung cấp phần mềm kế toán  hiện đại, tiên tiến. Tùy chỉnh hoặc tiêu chuẩn theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán ISSI của chúng tôi giúp các công ty. Cải thiện quản lý dòng tiền: quản lý mọi hoạt động gửi và rút tiền Lưu trữ. Tra cứu dữ liệu kế toán  đơn vị nhanh chóng, dễ dàng. Truyền dữ liệu kế toán  khi có sự thay đổi  nhân sự trong công ty. Dễ sử dụng, đảm bảo tính  bảo mật và tính bảo mật của dữ liệu.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc thiết lập một hệ thống kế toán hoàn chỉnh là rất khó khăn. Do hạn chế về nguồn lực và chi phí. Vì lý do này, ngoài  phần mềm kế toán  chuẩn hoặc kế toán tùy  theo nhu cầu doanh nghiệp. ISSI còn cung cấp 2 phần mềm kế toán hoàn toàn miễn phí là ISSI – MicE (dành cho công ty siêu nhỏ). Và ISSI – KMU (dành cho công ty vừa và nhỏ ). ). . 

 

 

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.