Hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất hiện nay

Bảo hiểm thất nghiệp là một khoản tiền trợ cấp mà người lao động được hưởng khi bị mất việc hoặc thôi việc. Tuy nhiên, có rất nhiều người hiện nay vẫn còn đang mơ hồ và chưa biết được cách tính khoản phụ cấp này như thế nào là chính xác. Sau đây Kế toán pháp Dân sẽ chia sẻ đến các bạn nhũng thông tin về về điều kiện và cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất hiện nay.

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để có quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc bạn cần đáp ứng một số điều kiện dưới đây:

  • Người lao động đã đóng đầy đủ khoản liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Người lao động đã đăng ký và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ
  • hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định của pháp luật, tiền trợ cấp thất nghiệp được tính theo công thức như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = 60% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

cách tính bảo hiểm thất nghiệp

Với người lao động được hưởng lương từ ngân sách của Nhà nước: Tiền trợ cấp mỗi tháng tốt đa không quá 5 lần với mức lương cơ sở. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 01/07/2018, sẽ điều chỉnh tiền lương cơ sở từ mức 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng: Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội, lương hưu, trợ cấp mỗi tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi với người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Với người lao động hưởng lương từ doanh nghiệp: Tiền trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thểu vùng. Cụ thể: Theo nghị định  số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đã được Chính phủ ban ngày 07/12/2017. Mức lượng tối thiểu vùng áp dụng đối với những người lao động  làm việc tại các doanh nghiệp như sau: Mức 3,98 triệu đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng I; Mức 3,53 triệu đồng/tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp trên địa bàn vùng II; Mức 3,09 triệu đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn vùng III, mức 2,76 triệu đồng/tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp trên địa bàn vùng IV. Trong khi đó, trước kia, mức lương tối thiểu sẽ được quy định lần lượt là 3,75 triệu đồng/tháng; 3,32 triệu đồng/tháng; 2,9 triệu đồng/tháng: 2,58 triệu đồng/tháng.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính theo số tháng đống BHTN, người lao động cứ đóng đủ 12 tháng đến 36 tháng thì sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính từ ngày 15, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

  • Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đã hết hạn hoặc Quyết định cho thôi việc/sa thải/kỷ luật buộc thôi việc.
  • Sổ bảo hiểm xã hộ.

Nơi nộp hồ sơ: Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung dịch vụ việc làm tại đại phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp trong hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động và chưa có việc làm.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ có trách nhiệm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp cho bạn trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

Hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sã giúp cho người lao động và người sử dụng lao động đã có thể nắm được cách tính bảo hiểm thất nghiệp theo chính sách hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.