Category Archives: Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ kế toán bảo hiểm xã hội và nhân sự

Bảo hiểm xã hội và nhân sự là một phần thiết yếu trong mảng kế toán của doanh nghiệp và cũng mang lại cho bộ máy kế toán không ít vấn đề phức tạp. Tại kế toán Pháp Dân, để giúp doanh nghiệp đơn giản hoá nghiệp vụ này, Pháp Dân khái quát các nội […]

Dịch vụ kế toán tổng hợp doanh nghiệp

Nhắc đến các dịch vụ của Kế Toán Pháp Dân thì không thể không nhắc đến dịch vụ kế toán tổng hợp. Vây kế toán tổng hợp giúp doanh nghiệp giải quyết được vấn đề gì? Những công việc mà 1 kế toán tổng hợp phải làm là gì? Hãy cùng Kế toán Pháp Dân […]