Chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Mẫu và cách ghi

Việc làm chứng từ khấu trừ thuế TNCN được thực hiện. Để tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập cá nhân của người nộp thuế. Dưới đây là mẫu và cách ghi chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Để có được mẫu chứng từ thuế thu nhập cá nhân. Thì các doanh nghiệp, cá nhân có thể tự in hoặc mua trực tiếp từ những cơ quan thuế hiện hành.

Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không được cơ quan thuế chấp thuận về việc tự in chúng từ khấu trừ thuế TNCN thì có thể đến mua tại cơ quan thuế.

chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Còn đối với những doanh nghiệp, cá nhân đã được cơ quan thuế đồng ý về những việc tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, phải đăng ký theo mẫu về việc chứng từ khấu trừ thuế bằng việc tự in theo quy định của điều 3 thuộc thông tư số 37/2010/TT-BTC. Sau khi chờ một khoảng thời gian được cơ quan thuế ra công văn chấp thuận. Thì lúc này doanh nghiệp mới được tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Cách ghi chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Họ tên người nộp thuế phải ghi bằng chữ in Hoa theo tên trong chứng minh nhân dân.

Ghi đầy dủ mã số thuế của người người nộp như trên thông báo do cơ quan thuế cấp.

Địa chỉ và số điện thoại phải ghi theo người nộp thuế để cơ quan thuế có thể tiện liên hệ với người nộp thuế một cách tốt nhất.

Nơi cấp và ngày cấp chứng minh nhân dân, phải được ghi đúng theo những gì hiển thị trong CMND. Khi khai báo thuế khấu trừ thuế TNCN.

Ghi rõ các loại thu nhập như: Tiền lời đầu tư vốn, tiền lời từ kinh doanh, tiền lương hoặc tiền công.

Kỳ tính thuế và thu nhập chịu thuế: Phải ghi rõ ràng ngày tháng năm, thu nhập tổ chức và cá nhân được khấu trừ thuế.

Thu nhập tính thuế khấu trừ thuế TNCN được xác định bằng dấu – và trong 12 cấp bậc khấu trừ.

Số thuế nộp và khấu trừ phải ghi bằng cả chữ và số vào phiếu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Một số lưu ý khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Những tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nhận thu nhập tại đơn vị theo đúng quy đình và cấp chứng từ khấu trừ cho người được nhận thu nhập có số thuế đã bị khấu trừ.

Các chứng từ in thu nhập cá nhân phải được in từ nhỏ cho tới số lớn. Không sử dụng các ký hiệu để biểu thị số thứ tự.

Các phiếu in khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi bị in sai về nội dung cần phải hủy bỏ ngay lập tức. Không dùng các gạch chéo để xóa bỏ những thông tin sai và sau khi làm phiếu phải lưu trữ thật cẩn thận những chứng từ này.

Những chứng từ khai báo khấu trừ thuế TNCN bị sai. Sẽ được trả về để làm lại và phải có biên bản ghi rõ nội dung sai và có chữ ký xác nhận của người nộp thuế TNCN. Những chứng từ này phải được lưu trữ cẩn thận để làm bằng chứng về những quy định và các trách nhiệm trước pháp luật.

Trên đây chia sẻ của Kế Toán Pháp Dân, hy vọng rằng bài viết này đã mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì về những việc liên quan đến chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.