Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Những cá nhân thuộc trong diện chịu thuế TNCN muốn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thì cần phải chuẩn bị những gì? Trong bài viết hôm nay, Kế Toán Pháp Dân sẽ hướng dẫn các bạn về thủ tục đăng ký người phụ thuộc mới nhất hiện nay.

1. Đăng ký người phụ thuộc lần đầu

Trường hợp cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế mà không thông qua tổ chức chi trả thu nhập

Cá nhân thuộc trong diện nộp thuế thu nhâp cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp ở cơ quan thuế:

– Hồ sơ gồm có:

* Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

* Giấy tờ của người phụ thuộc bao gồm: Bản sao không cần có công chứng

Chúng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước vẫn còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam đủ từ 14 tuổi trở lên)

Hoặc giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi)

Hoặc hộ chiếu hoặc giấy khai sinh vẫn còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc mang quốc tịch nước ngoài, người Việt Nam đang sống ở nước ngoài.

* Ngoài ra cần có hồ sơ chúng minh người phụ thuộc, theo từng trường hợp như dưới đây.

– Nơi nộp hồ sơ:

* Chi cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuê trong năm nơi cá nhân đang cư trú.

* Nếu cá nhân đang tính giảm trừ bản thân tại DN nào thì nộp cho Chi cục thuế quản lý DN đó

* Nếu như cá nhân thay đổi nơi làm việc thì nộp cho Chi cục thuế quản lý DN cuối cùng làm việc.

Trường hợp cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức chi trả thu nhập ( doanh nghiệp muốn đăng ký phụ thuộc cho người lao đông)

Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân gửi văn bản ủy quyền  cùng giấy tờ của người phụ thuộc cho cơ quan, tổ chức chi trả thu nhập để tổ chức đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế.

2. Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc.

Khi có sự thay đổi ( tăng, giảm) về người phụ thuộc thì người nộp thuế, doanh nghiệp phải thực hiện khai bổ sung và đăng ký với cơ quan thuế.

Ví dụ:

Vợ chồng anh A có một người con là B.

– Tháng 01/2018 người vợ đã đăng ký cho người con B là người phụ thuộc tại công ty C mà chị đang làm việc.

– Nhưng đến tháng 12/2018 lại muốn chuyển người phụ thuộc (người con B) cho chồng tại công D.

Trình tự đăng ký như sau:

– Vào tháng 01/2018 công ty C đăng ký người phụ thuộc cho chị vọ như sau: (đăng ký lần đầu)

* Ở trên tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: Nhập vào “Phần I. Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc” (vì là đăng ký lần đầu, chưa có MST nên nhập vào đây)

* Trên cột “thời gian tính giảm trừ” thì chỉ ghi thời gian bắt đầu đăng ký tù tháng 01/2018 còn thời gian kết thúc thì bỏ trống vì thời điểm này chưa biết là sẽ đăng ký giảm trừ tới khi nào.

– đến tháng 12/2018 người vợ muốn chuyển người phu thuộc cho chồng : (đăng ký thay đổi)

*Công ty C phải khai báo giảm người phụ thuộc như sau:

Ở phần Tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: nhập vào “Phần II. Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc”

Trên cột “Thời gian tính giảm trừ” thì ghi: 01/2018 – 12/2018.

* Sau khi bên phía công ty vợ đã báo giảm thì bên công ty chồng mới bào tăng được, cụ thể như sau:

Trên bảng Tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: nhập vào “Phần II. Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc”

Trên cột “Thời gian tính giảm trừ” thì ghi thời gian bắt đầu là từ tháng 01/2019 còn thời gian kết thúc thì bỏ trống vì chưa biết người chồng định đăng ký giảm trừ đến bao giờ. Khi muốn chuyển lại báo giảm sau).

Điều kiện để đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

– người trong độ tuổi lao động thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động ( những người thuộc trong đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, không có khả năng lao động như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)
  • Người ngoài độ tuổi lao động thì phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân trong năm từ tất cả nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.