Monthly Archives: Tháng Mười 2022

Kế toán khách sạn là gì? Tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán khách sạn mới nhất hiện nay.

  Kế toán khách sạn là gì? Kế toán khách sạn là công việc  thu thập. Tiếp nhận và xử lý  thông tin về tình hình tài chính của một công ty hoặc tổ chức  khách sạn. Kế toán là một phần của lĩnh vực quản trị kinh doanh. Xử lý mọi công việc liên […]

Chứng chỉ ACCA là gì? Những điều cần biết khi học ACCA

Chứng chỉ ACCA là gì? Chứng chỉ ACCA là chứng chỉ được cấp bởi Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (gọi là The Association of Chartered Certified Accountants, viết tắt là ACCA. Hiệp hội này được thành lập vào năm 1904, hiện đã được công nhận rộng rãi ở 179 quốc gia lãnh […]