Monthly Archives: Tháng Tám 2019

Bảng cân đối kế toán là gì? Mục đích và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là gì? Mục đích, vai trò cũng như ý nghĩa của nó ra sao. Ngay bây giờ các bạn hãy cùng Kế Toán Pháp Dân tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây nhé! Bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán là một dạng […]

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Và Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là gì và điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp như thế nào? Hãy cùng Kế Toán Pháp Dân tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây nhé! Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Bảo hiểm thất nghiệp là loại bảo hiểm đảm bảo được những quyền lợi mà […]

Lợi ích và điều kiện đăng ký nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép Người nộp thuế (NNT) lập giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời ngay khi gửi GNT. […]

Những đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Hay còn có nghĩa là nó đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa dịch vụ sau khi đã trừ đi một số khoản chi phí có […]